โอกาสสำหรับเรซิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมคอมโพสิตโลกไปถึง $657 ล้าน โดย 2021

โดย: Roy Almaguer
อนาคตของอุตสาหกรรมโลกคอมโพสิตเรซิโพรพิลีดูไม่ดี มีโอกาสในการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค และไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมตามตลาดรายงานใหม่เผยแพร่ โดย Lucintel ตลาดเรซิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมระดับโลกคอมโพสิตคาดว่าไปถึงที่ประมาณ 657 ล้านเหรียญ โดย 2021 และมันเป็นการคาดการณ์จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.0 โดยค่าจาก 2016 2021 โปรแกรมควบคุมหลักสำหรับการเติบโตของตลาดใช้วัสดุน้ำหนักเบาและผลประโยชน์ประสิทธิภาพของคอมโพสิตโพรพิลีนเสริมโลหะและพลาสติกบริสุทธิ์ เนื่องจากการฉีดมีประสิทธิภาพ กระบวนการ โพรพิลีนฉีดคะแนนคอมโพสิตจะเหมาะสำหรับการผลิตปริมาณสูง ไดรเวอร์อื่น ๆ การเติบโตของตลาดใช้วัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและทดแทนโลหะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้.

ใน ตลาด ขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค และไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหลักใช้ บนพื้นฐานของการวิจัยที่ครอบคลุม Lucintel คาดการณ์ว่า ส่วนขนส่งคาดว่าจะแสดงด้านบนเติบโตเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์.

ภายในเรซิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมระดับโลกคอมโพสิต ส่วนขนส่งคาดว่าจะยังคงอยู่ใน เซ็กเมนต์ที่ใหญ่ที่สุด โดยมูลค่าและปริมาณ คาดว่าจะเพิ่มการผลิตยานยนต์ทั่วโลกและเพิ่มความต้องการวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเป็นแรงขับสำคัญที่กระตุ้นการเจริญเติบโตสำหรับเซ็กเมนต์นี้ระยะเวลาการคาดการณ์.

โดยฟอร์มผลิตภัณฑ์ เซ็กเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรซิโพรพิลีนคาดว่าจะยังคง ยาวใยพลาสติก (LFT) เนื่องจากคุณลักษณะประสิทธิภาพสูงกว่าสารเสริมใยยาวเมื่อเปรียบเทียบกับสารเสริมใยสั้น.

คาดว่าจะยังคงอยู่ใน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับปริมาณการใช้งานคอมโพสิตเรซิโพรพิลีนใช้ยุโรป.

คาดว่าจะเป็นพยานอัตราการเติบโตมากกว่าคาดการณ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะเพิ่มการผลิตรถ และเติบโตสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.

การขยายธุรกิจ รายงานของ Lucintel แนะนำนวัตกรรมเพื่อให้ต้านทานความร้อนสูงขึ้นกับคุณสมบัติทางกลที่ต้องการ แนวโน้มการเกิดใหม่ ซึ่งมีผลโดยตรงในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มการเจาะเกราะของสารประกอบเสริมในโปรแกรมประยุกต์ภายใต้ฮูดและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นกับพลาสติกอื่น ๆ SABIC, LyondellBasell เหนือ Asahi Kasei พลาสติก มี และมิตซุยเคมีซัพพลายเออร์รายใหญ่ของอุตสาหกรรมโลกคอมโพสิตเรซิโพรพิลีน.

Lucintel ผู้นำสากลกลยุทธ์การให้คำปรึกษา และวิจัยตลาดบริษัท ได้วิเคราะห์โอกาสเติบโตในตลาดเรซิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมระดับโลกคอมโพสิตโดยใช้อุตสาหกรรม ฟอร์มผลิตภัณฑ์ และภูมิภาค และมีการปฏิบัติตามรายงานวิจัยครอบคลุมเรื่อง "โอกาสการเติบโตสำหรับเรซิโพรพิลีนคอมโพสิตโลกอุตสาหกรรม 2016-2021: แนวโน้ม การพยากรณ์ และการวิเคราะห์โอกาส" รายงาน Lucintel ทำหน้าที่เป็นสปริงสำหรับกลยุทธ์การเติบโต จะให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้ม แป้นควบคุม และทิศทาง การศึกษารวมถึงการคาดการณ์สำหรับโอกาสการเติบโตในตลาดเรซิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมระดับโลกคอมโพสิต โดยใช้อุตสาหกรรม ฟอร์มผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค เป็นดังนี้:

โดยใช้อุตสาหกรรม [ปริมาณ (M ปอนด์) และมูลค่า ($ล้าน) จาก 2010 เพื่อ 2021]:
-ขนส่ง
-สินค้าอุปโภคบริโภค
-ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
-อื่น ๆ

โดยฟอร์มผลิตภัณฑ์ [ปริมาณ (M ปอนด์) และมูลค่า ($ล้าน) จาก 2010 เพื่อ 2021]:
-สั้นไฟเบอร์พลาสติก (SFT)
-ยาวใยพลาสติก (LFT)
-ต่อเนื่องใยพลาสติก (CFT)
-แก้วพลาสติกแผ่น (GMT)

ตามภูมิภาค [ปริมาณ (M ปอนด์) และมูลค่า ($ล้าน) จาก 2010 เพื่อ 2021]:
-ทวีปอเมริกาเหนือ
-ยุโรป
-เอเชียแปซิฟิก
-ส่วนที่เหลือของโลก

รายงานการวิจัยหน้า 118 นี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจมั่นใจในตลาดการแข่งขันในระดับโลกนี้ สำหรับรายละเอียดสารบัญ ติดต่อ Lucintel ที่ + 1-972-636-5056 หรือ helpdesk@lucintel.com Lucintel เสนอได้แก่ รายงานวัสดุขั้นสูง รายงานตลาดวัสดุคอมโพสิต SWOT Matrix ทุน และเข้าซื้อ กิจการและควบรวมกิจการ.

รายงานนี้เน้นคำถามสำคัญต่อไปนี้:

Q1 โอกาสในการ เติบโตสูง มากที่สุดสำหรับเรซิโพรพิลีนอุตสาหกรรมคอมโพสิตโดยใช้อุตสาหกรรม (ขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ), ฟอร์มผลิตภัณฑ์ (SFT, LFT, GMT และ CFT), และภูมิภาค (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลกคืออะไร

Q2 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนจะเจริญเติบโตเร็ว และทำไม

Q3 ภูมิภาคที่จะเจริญเติบโตเร็ว และทำไม

Q4 คีย์คือปัจจัยส่งผลต่อตลาด dynamics ไดร์เวอร์ ความท้าทาย และความเสี่ยงของธุรกิจในตลาดนี้มีอะไรบ้าง

Q5 ธุรกิจความเสี่ยงและภัยคุกคามที่แข่งในตลาดนี้คืออะไร

คำถาม 6 สิ่งเกิดขึ้นใหม่ในตลาดนี้และเหตุผลอยู่เบื้องหลังพวกเขา

คำถาม 7 เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในตลาดมีอะไรบ้าง

Q8 คือการพัฒนาใหม่ในตลาด และบริษัทซึ่งเป็นผู้นำพัฒนาเหล่านี้

Q9 ผู้เล่นหลักในตลาดนี้คือใคร โครงการใดถูกนำ โดยบริษัทคีย์สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ

Q10 อะไรคือบางส่วนของผลิตภัณฑ์คู่แข่งในตลาดนี้ และใหญ่ของการคุกคาม ทำพวกเขาก่อให้เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด โดยสินค้าทดแทน

Q11 กิจกรรม M และ A เกิดขึ้นในระยะเวลา 5 ปี
โหลด...
ผู้เขียน:
แหล่งที่มา Artice: http://www.articlesphere.com

บทความที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ


ผู้ที่สนใจในบทความข้างต้นจะยังสนใจในบทความที่เกี่ยวข้องที่แสดงด้านล่าง:

ตามกฎ 80/20, 80% ของรายได้ของบริษัทมาจาก 20% สูงสุดของลูกค้า เช่นนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาลูกค้าใหม่ กระเช้าผลไม้ มีสุขภาพดี และสง่างามของขวัญ เหมาะสำหรับผู้รับทุกวัยและสามารถปล่อยให้ความรู้สึกดีไคลเอ็นต์ของ และบรรเทาความผิดของผู้ซื้อของพวกเขา ยังสามารถใช้ตามเทศกาลผลไม้เป็นสัญญาณของผู้จัดการความสามารถในการไคลเอนต์ใหม่ อ่านเพื่อหาวิธีการตามเทศกาลผลไม้สามารถมีผลดีต่อธุรกิจและแบรนด์ส่วนตัวของคุณ.
มีเวลาและวันที่เมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดภายในสถานประกอบการของคุณจะต้องการจะรักษา หรือซ่อมแซม คุณรู้ที่คุณจะเรียก มีหลากหลายบริษัทให้บริการทางการแพทย์อุปกรณ์ จำเป็นต้องหาบริษัทมีชื่อเสียงการใช้งานที่หลากหลายของความต้องการบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งเร่งเชิงเส้น ct สแกนเนอร์ และชีวิตอื่น ๆ บันทึกชิ้นส่วนของอุปกรณ์.
รายงานวิจัยตลาดนี้ 2016 บนโลก 3D วิสัยทัศน์เซ็นเซอร์ตลาดมืออาชีพการสำรวจเป็นการศึกษา undertaken อย่างพิถีพิถัน ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ข้อมูลประจำตัวและยืนตัวสูงภายในภราดรภาพวิจัยได้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเรื่อง นำโดเมนที่คุณรู้และประสบการณ์งานวิจัยมากมาย มีบางอย่างเจาะลึกโลกซับซ้อนของโลก 3D วิสัยทัศน์เซ็นเซอร์อุตสาหกรรมมืออาชีพการสำรวจ.
โหลด...

เพิ่มเติมในธุรกิจ

ยอดเยี่ยม Larry ขอบคุณสำหรับการไดเรกทอรีเทคโนโลยีใหม่ของบทความ และทำงานอย่างสูงสุด ส่งเสริมให้ทุกคนสนับสนุน และมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ ฉันสามารถยืนยันถึงความจริงที่ว่า เว็บไซต์นี้มีอยู่แล้วไดเรกทอรีที่แข็งแกร่งในเขตข้อมูลของหลาย รุ่งโรจน์ถึง Larry

Matthew C. Keegan
ผู้เขียนบทความ

 

ฉันจะค้นหาความสุขในการใช้ ทั้งผู้เขียนและผู้เผยแพร่ มีทั้งหมดประหลาดใจเล็กน้อยที่ดีที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดของการเขียน การอ่าน และการเผยแพร่บทความความสุขสมบูรณ์ นี้เป็นหนึ่งที่ได้จากท็อปส์ และเต้นเหลือมือลง.

Eric Garner
กรรมการผู้จัดการ
ManageTrainLearn

 

ผมได้ค้นหาจาก Google และมาในเว็บไซต์ของคุณ มันเป็นเหมือนสิ่งที่ฉันกำลังมองหา และล็อบบี้การค้นหาเช่นความหลากหลายของบทความ ขณะที่ผมเปิดตัวนิตยสารฟรีในเมืองเล็ก ๆ ในรัฐฟลอริดา อยากจะเป็นไหวพริบที่สุดขณะที่ยังคง สามารถให้เนื้อหาบางอย่างที่น่าสนใจ และเขียน เว็บไซต์ของคุณมีตัวแปรในการผสม เว็บไซต์ยอดเยี่ยมตีบันทึกทั้งหมดในการเรียงลำดับขนาดของพูด.

มอนตานา Mo
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หัวข้อบทความ

 
ลิขสิทธิ์ © 2005 - โดย Larry Lim สิงคโปร์ - บทความไดเรกทอรีของเครื่องมือค้นหาที่ ArticleSphere.com™
ลิขสิทธิทั่วโลก เครื่องหมายการค้าและ Servicemarks ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามลำดับ.
ArabicBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSlovakSlovenianSpanishSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese