Cơ hội cho các loại nhựa Polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu để đạt $657 triệu bởi 2021

Bởi: Roy Almaguer
Theo một báo cáo thị trường mới được xuất bản bởi Lucintel, tương lai của nhựa polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu sẽ tốt với các cơ hội trong giao thông vận tải, hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp điện/điện tử. Thị trường nhựa polypropylene trong các ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng $657 triệu bởi 2021 và nó được dự báo tăng trưởng bình quân hàng năm của 6,0% của giá trị từ năm 2016 đến 2021. Các trình điều khiển chính cho sự tăng trưởng của thị trường là sử dụng ngày càng tăng của vật liệu nhẹ và những lợi ích hiệu suất của vật liệu composite gia cường bằng polypropylene trên kim loại và nhựa nguyên chất. Do tiết kiệm chi phí phun đúc quá trình, polypropylene dựa trên vật liệu tổng hợp được phù hợp cho sản xuất âm lượng cao. Trình điều khiển khác cho sự tăng trưởng của thị trường là sử dụng ngày càng tăng của môi trường bền vững các vật liệu composite nhựa nhiệt dẻo và thay thế các kim loại trong ngành công nghiệp sử dụng kết thúc khác nhau.

Trong thị trường, giao thông vận tải, hàng tiêu dùng và điện/điện tử là các ngành công nghiệp lớn cuối cùng sử dụng. Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện của nó, Lucintel dự báo rằng phân đoạn vận chuyển dự kiến sẽ hiển thị ở trên tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn dự.

Trong nhựa polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu, đoạn giao thông vận tải dự kiến sẽ vẫn là các phân đoạn lớn nhất bởi các giá trị và số lượng. Dự kiến tăng sản xuất ô tô toàn cầu và các nhu cầu ngày càng cao đối với các vật liệu nhẹ để đạt được hiệu quả nhiên liệu cao hơn là các lực lượng lái xe chính thúc đẩy tăng trưởng cho phân khúc này trong khoảng thời gian dự báo.

Mẫu sản phẩm, các phân đoạn lớn nhất cho các loại nhựa polypropylene dự kiến sẽ vẫn còn dài sợi nhựa (LFT) do các đặc tính hiệu suất cao hơn của các hợp chất gia cường sợi dài so với hợp chất gia cường sợi ngắn.

Europe dự kiến sẽ vẫn là thị trường lớn nhất cho nhựa polypropylene tiêu thụ cho các ứng dụng tổng hợp.

Châu á Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao hơn dự báo, khoảng thời gian do dự kiến sẽ gia tăng trong xe sản xuất và phát triển hàng tiêu dùng và điện/điện tử công nghiệp trong vùng.

Để mở rộng kinh doanh, báo cáo của Lucintel cho thấy sự đổi mới để đạt được sức đề kháng nhiệt cao hơn với mong muốn tính chất cơ học. Xu hướng mới nổi, trong đó có một tác động trực tiếp trên các động thái của ngành công nghiệp, bao gồm tăng xâm nhập của các hợp chất polypropylene gia cố trong các ứng dụng dưới mui xe và gia tăng cạnh tranh với nhựa nhiệt khác. SABIC, LyondellBasell, Borealis, Asahi Kasei nhựa và hóa chất Mitsui là một trong những nhà cung cấp lớn của nhựa polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu.

Lucintel, một lãnh đạo toàn cầu chiến lược tư vấn và nghiên cứu thị trường công ty, đã phân tích cơ hội phát triển ở thị trường nhựa polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu của ngành công nghiệp sử dụng kết thúc, mẫu sản phẩm và khu vực, và đã tuân thủ một báo cáo nghiên cứu toàn diện, mang tên "cơ hội phát triển cho các loại nhựa Polypropylene trong vật liệu tổng hợp toàn cầu ngành công nghiệp 2016-2021: xu hướng, thời, và phân tích cơ hội." Báo cáo Lucintel phục vụ như là một đạp cho chiến lược phát triển, vì nó cung cấp một toàn diện dữ liệu và phân tích xu hướng, phím điều khiển và hướng dẫn. Nghiên cứu bao gồm một dự báo cho các cơ hội phát triển ở thị trường nhựa polypropylene trong các ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp toàn cầu của ngành công nghiệp sử dụng kết thúc, mẫu sản phẩm và khu vực, như sau:

Bởi ngành công nghiệp sử dụng kết thúc [khối lượng (M lbs) và giá trị ($ triệu) từ năm 2010 đến 2021]:
-Vận tải
-Hàng tiêu dùng
-Kỹ thuật điện và điện tử
-Những người khác

Bởi mẫu sản phẩm [khối lượng (M lbs) và giá trị ($ triệu) từ năm 2010 đến 2021]:
-Ngắn sợi nhựa (SFT)
-Dài sợi nhựa (LFT)
-Liên tục sợi nhựa (CFT)
-Thủy tinh Mat nhựa (GMT)

Theo vùng [khối lượng (M lbs) và giá trị ($ triệu) từ năm 2010 đến 2021]:
-Bắc Mỹ
-Châu Âu
-Châu á Thái Bình Dương
-Phần còn lại của thế giới

Báo cáo nghiên cứu 118-Trang này sẽ cho phép bạn thực hiện quyết định tự tin kinh doanh trong thị trường cạnh tranh toàn cầu này. Một bảng nội dung chi tiết, liên hệ với Lucintel tại + 1-972-636-5056 hoặc helpdesk@lucintel.com. Lucintel dịch vụ bao gồm nâng cao tài liệu báo cáo, báo cáo thị trường vật liệu Composite, Ma trận SWOT, thẩm định và sáp nhập & mua lại.

Báo cáo này địa chỉ những câu hỏi quan trọng sau đây:

Q1. Một số cơ hội hứa hẹn nhất, tăng trưởng cao cho các loại nhựa polypropylene trong ngành công nghiệp vật liệu tổng hợp bởi ngành công nghiệp sử dụng kết thúc (giao thông vận tải, hàng tiêu dùng, điện/điện tử và những người khác), các mẫu sản phẩm (SFT, LFT, GMT và CFT) và vùng (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu á Thái Bình Dương, và phần còn lại của thế giới? là gì

Q2. Mà sản phẩm phân đoạn sẽ phát triển ở một tốc độ nhanh hơn và tại sao?

Q3. Khu vực mà sẽ phát triển ở một tốc độ nhanh hơn và tại sao?

Q4. Điều gì là chìa khoá các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng động? Trình điều khiển, những thách thức và rủi ro kinh doanh trong thị trường này là gì?

Q5. Rủi ro kinh doanh và mối đe dọa cạnh tranh trong thị trường này là gì?

Q6. Những gì đang nổi lên các xu hướng thị trường này và lý do đằng sau họ?

Q7. Một số thay đổi nhu cầu của khách hàng trên thị trường là gì?

Q8. Những phát triển mới trong thị trường và mà các công ty đang dẫn đầu những phát triển?

Q9. Các cầu thủ lớn trong thị trường này là ai? Các sáng kiến chiến lược những gì đang được thực hiện bởi các công ty quan trọng cho sự phát triển kinh doanh?

Q10. Một số các sản phẩm cạnh tranh trong thị trường này là gì và làm thế nào lớn của một mối đe dọa làm họ đưa ra cho mất thị phần của sản phẩm thay thế?

Q11. Hoạt động M & A những gì đã xảy ra trong 5 năm qua?
Đang nạp...
Tác giả:
Artice nguồn: http://www.articlesphere.com

Các bài viết liên quan trong kinh doanh


Những người quan tâm trong bài viết ở trên là cũng quan tâm đến các bài viết có liên quan được liệt kê dưới đây:

Theo quy tắc 80/20, 80% doanh thu của công ty có nguồn gốc từ 20% hàng đầu của khách hàng. Như vậy, nó là quan trọng để giữ chân khách hàng mới. Trái cây giỏ, là một món quà lành mạnh và duyên dáng, là lý tưởng cho người nhận của tất cả các lứa tuổi và có thể để lại một ấn tượng tốt cho khách hàng của bạn và giảm bớt tội lỗi của người mua. Cản trở trái cây cũng có thể được sử dụng để báo hiệu khả năng của người quản lý khách hàng mới. Đọc để tìm hiểu làm thế nào một cản trở trái cây có thể có một tác động tích cực về kinh doanh và thương hiệu cá nhân của bạn.
Có sẽ đến một thời gian và ngày khi tất cả các thiết bị y tế trong cơ sở của bạn sẽ cần phải được duy trì hoặc sửa chữa. Bạn có biết những người bạn sẽ gọi? Có sẵn một loạt các công ty thiết bị y tế Dịch vụ. Nó là quan trọng để tìm một công ty có uy tín để làm việc với mà cung cấp một loạt các dịch vụ nhu cầu về các thiết bị y tế của tất cả các loại bao gồm máy gia tốc tuyến tính, máy quét ct và khác cuộc sống tiết kiệm phần của thiết bị.
Báo cáo nghiên cứu thị trường năm 2016 này trên toàn cầu 3D tầm nhìn cảm biến chuyên nghiệp khảo sát thị trường là một nghiên cứu thực hiện tỉ mỉ. Các chuyên gia với thông tin đăng nhập đã được chứng minh và một đứng cao trong các fraternity nghiên cứu đã trình bày phân tích chuyên sâu của vấn đề, mang mang tên miền chưa từng kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu rộng lớn. Họ cung cấp một số hiểu biết thâm nhập vào thế giới phức tạp của toàn cầu 3D tầm nhìn cảm biến công nghiệp chuyên nghiệp khảo sát.

Nhiều doanh nghiệp tại

Tuyệt vời, Larry. Cảm ơn bạn đã lấy công nghệ mới thư mục bài viết và làm cho nó hoạt động để tối đa. Tôi khuyến khích tất cả mọi người để đóng góp và đóng góp thường xuyên. Tôi có thể chứng thực vào thực tế rằng trang web này đã là một thư mục mạnh mẽ trong một lĩnh vực của nhiều người. Kudos cho Larry!

Matthew C. Keegan
Điều Writer

 

Tôi tìm thấy nó một niềm vui để sử dụng cả hai như là một tác giả và nhà xuất bản. Nó là đầy ngạc nhiên tốt đẹp ít mà làm cho toàn bộ quá trình, đọc và viết bài báo xuất bản một thỏa thích hoàn toàn. Đây là một trong đó nói ra ngọn và nhịp đập tay xuống phần còn lại.

Eric Garner
Giám đốc điều hành
ManageTrainLearn

 

Tôi đã làm một tìm kiếm Google và đến trên trang web của bạn. Đó là chính xác những gì tôi đang tìm kiếm và đã elated để tìm thấy một phạm vi rộng của bài viết. Như tôi đang tung ra một tạp chí miễn phí ở một thị trấn nhỏ ở Florida, tôi muốn như tháo vát càng tốt trong khi vẫn có thể cung cấp một số nội dung thú vị và cũng được viết. Trang web của bạn có tất cả các biến trong hỗn hợp. Trang web tuyệt vời đánh tất cả các ghi chú trong loại quy mô nói.

Mo Montana
Florida, Hoa Kỳ

Bài viết chủ đề

 
Bản quyền © 2005 - bởi Larry Lim, Singapore - bài viết thư mục tìm kiếm tại ArticleSphere.com™
Tất cả các quyền trên toàn thế giới. Tất cả các thương hiệu và Servicemarks là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
ArabicBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSlovakSlovenianSpanishSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese